Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
0102
Tổng số lượt truy cập
02371590

 Ngoại tiêu hóa

  KHOA NGOẠI TIÊU HÓA

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

TS.BS. Đặng Ngọc Hùng

 

 

Phó Trưởng khoa

 

TS.BS Lê Quốc Phong

ThS. BS. Hoàng Trọng Nhật Phương

TS.BS Hồ Văn Linh

 

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 38

- Trong đó: 10 Bác sĩ (1PGS.TS, 1 TS.BS, 7 ThS.BS, 1 BS), 10 CNĐD, 13 ĐDTH, 5 Hộ lý.