Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
045
Tổng số lượt truy cập
02371640

 Ngoại nhi & cấp cứu bụng

  KHOA NGOẠI NHI - CẤP CỨU BỤNG

 

1. Tên Khoa: Khoa Ngoại Nhi Cấp Cứu Bụng

2. Điện thoại: 0543822325- 464                                           

3. Địa điểm làm việc:  Tầng 7  - Tòa nhà ODA – 16 Lê Lợi – Thành Phố Huế

4. Lãnh đạo hiện nay:

 

 

  Giám đốc, Trưởng khoa  
 

Thầy thuốc Nhân dân

  PGS.TS Phạm Như Hiệp

 
  Phó trưởng khoa  
 
   
TS.BS Hồ Hữu Thiện  TS.BS Phan Hải Thanh PGS.TS Phạm Anh Vũ

 

5. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 35

- Trong đó: 9 Bác sĩ (1 PGS.TS , 2 TS.BS, 6 ThS.BS),1 ĐDCKI, 7 CNĐD, 3 ĐD cao đẳng, 14 ĐDTH, 3 Hộ lý.

Xem thêm tại website: ngoaibung.com