Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
026
Tổng số lượt truy cập
02371505

 VLTL - Phục hồi chức năng

  KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

                                  Trưởng khoa:       BSCKII Nguyễn Thị Mừng

 

- Phó trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Thị Thu Thủy

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 31

- Trong đó: 5 Bác sĩ (1 BSCKII, 1 BSCKI, 1 ThS.BS, 2 BS), 3 CNĐD, 2 KTV, 1 KTV CĐ, 4 ĐDTH,

10 KTV TH, 2 Hộ lý, 4 nhân viên khác.