Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
070
Tổng số lượt truy cập
02371596

 Dược

 KHOA DƯỢC

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa:       DSCKI Lê Quang Thái

- Phó trưởng khoa: DSCKI Trần Phạm Thức

                               ThS.DS Phạm Thị Ngọc Anh

                                         ThS.DS Ngô Viết Thống

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 91

- Trong đó: 36 Dược sĩ (3 ThS.DS, 9 DSCKI, 24 DS), 5 KS, 39 DSTH, 1KTV TH, 10 nhân viên khác.