Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
050
Tổng số lượt truy cập
02371623

 Đào tạo & chỉ đạo tuyến

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

I. Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc:

                         + TS.BS Mai Đình Điểu - Phó Giám đốc Bệnh viện, Phụ trách Trung tâm

                        + PGS. TS. Lê Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm

                        + TS.BS Hồ Hữu Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm

                        + BSCKII. Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm

                        + BSCKII.Trần Duy Vĩnh , Phó Giám đốc Trung tâm

Nhân lực gồm 24 người: 01 Phó Giáo sư, 06 TS.BS, 03 BSCKII, 05 Thạc sĩ, 02 ThS.BS, 01 Bác sĩ, 06 Cử nhân

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức quản lý thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật công nghệ tại bệnh viện, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới trong khu vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật;

Nhiệm vụ:

a)      Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu;

b)      Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình: đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác khi được cấp có thẩm quyền cho phép và theo đúng các quy định của pháp luật;

c)      Tổ chức quản lý việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai các kỹ thuật công nghệ tiên tiến tại Bệnh viện;

d)     Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên, luân chuyển cán bộ để hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới trong khu vực được phân công phụ trách;

e)      Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ, viên chức, nhân lực của Trung tâm theo các quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.