Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
054
Tổng số lượt truy cập
01775469

 Tim Mạch

TRUNG TÂM TIM MẠCH

 

I. Ban Giám đốc Trung tâm:

- Giám đốc Trung tâm:        GS.TS Bùi Đức Phú

- Phó Giám đốc Trung tâm: TS.BS Nguyễn Cửu Lợi

                                             ThS.BS Trần Hoài Ân