Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
038
Tổng số lượt truy cập
02371518

 Phòng nghiên cứu khoa học

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

I. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng:       TS.BS Trần Thừa Nguyên

- Phó trưởng phòng: ThS.BS Đoàn Đức Hoằng

                               

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 6

- Trong đó: 2 Bác sĩ (1 TS.BS, 1 ThS.BS), 1 Thạc sĩ, 3 Đại học.