Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
058
Tổng số lượt truy cập
01775473

 Khoa ngoại lồng ngực tim mạch

 KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC TIM MẠCH

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

- Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa:       GS.TS Bùi Đức Phú

- Phó trưởng khoa: ThS.BS Trần Thừa Ân

                                          TS.BS Nguyễn Lương Tấn       

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 44

- Trong đó: 10 Bác sĩ (1 GS.TS, 1 TS.BS, 7 ThS.BS, 1 BS), 1 ĐDCKI, 11 CNĐD, 1 Đại học khác, 3 ĐDCĐ, 10 ĐDTH, 2 NHSTH, 7 Hộ lý.