Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
092
Tổng số lượt truy cập
02371578

 Khoa ngoại lồng ngực tim mạch

 KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC TIM MẠCH

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa: ThS.BS Trần Hoài Ân

                                               

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 44

- Trong đó: 10 Bác sĩ (1 GS.TS, 1 TS.BS, 7 ThS.BS, 1 BS), 1 ĐDCKI, 11 CNĐD, 1 Đại học khác, 3 ĐDCĐ, 10 ĐDTH, 2 NHSTH, 7 Hộ lý.