Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
077
Tổng số lượt truy cập
02371559

 Khoa nội tim mạch

 KHOA NỘI TIM MẠCH

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

- Phụ trách khoa: TS.BS Nguyễn Cửu Lợi

- Phó trưởng khoa: TS.BS Nguyễn Tá Đông

                                      BSCKII Tống Viết Vinh

                                       BSCKII Phan Thanh Bình

                                TS.BS Đoàn Chí Thắng

                         

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 49

- Trong đó: 12 Bác sĩ (2 TS.BS, 3 BSCKII, 6 ThS.BS, 1 BS), 1 ĐDCKI, 10 CNĐD, 3 ĐDCĐ, 1KTVCĐ, 15 ĐDTH, 1 KTVTH, 6 Hộ lý.