Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
052
Tổng số lượt truy cập
02371605

 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng TM

 KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - TDCN TIM MẠCH

 

I. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa:       ThS.BS Lê Bá Minh Du

- Phó trưởng khoa: ThS.BS Dương Phước Hùng

                                          ThS.BS Thái Việt Tuấn

                         

II. Tình hình nhân lực:

- Tổng số CBVC: 24

- Trong đó: 8 Bác sĩ (6 ThS.BS, 2 BS), 1 ĐDCKI, 3 CNĐD, 1 KTV Y, 2 ĐDCĐ, 2 NHSTH, 3 KTVTH, 1 Cán sự, 1 Đại học khác, 2 Hộ lý.