Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
05
Tổng số lượt truy cập
01547489

 BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

 

BAN GIÁM ĐỐC

PGS.TS Phạm Như Hiệp
GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú
Huân chương lao động hạng II

 

PGS.TS
Nguyễn Duy Thăng
PGĐ. CẬN LÂM SÀNG
Bí thư Đảng ủy
Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú
Huân chương lao động hạng II


TS.BS
Mai Đình Điều

PGĐ. KINH TẾ
Thầy thuốc Ưu tú

 

 Tin khác