Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
095
Tổng số lượt truy cập
02371582

 Đảng

 

 DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN TW HUẾ KHÓA X,

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Danh sách trích ngang Ban chấp hành Đảng bộ: 25 đ/c

     

TT

 

 

Năm sinh

Vào Đảng

Chính thức

Quê quán

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

C.trị

1

Nguyễn Duy Thăng

10/04/1959

17/05/1987

17/05/1988

Thừa Thiên Huế

TUV, Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu

12/12

PGS.TS Y khoa

CN

 

               
2

Phạm Như Hiệp

 

10/8/1965

01/10/1999

01/10/2000

Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy  cơ sở khối Ngoại.

12/12

PGS.TS Y khoa

Cao cấp

4

 

Lê Xuân Cường

 

03/11/1959

16/9/1986

16/9/1987

Thừa Thiên Huế

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn BV, Trưởng khoa Lao.

 

12/12

 

BSCK II

 

Sơ cấp

5

Mai Đình Điểu

11/11/1963

26/04/1991

26/04/1992

Quảng Trị

UVTV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở khối Tham mưu.

12/12

TS.BS

Y khoa

CN

6

Hoàng Thị Lan Hương

11/02/1969

24/11/2003

24/11/2004

Thừa Thiên Huế

UVTV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy cơ sở khối Nội, Trưởng khoa Nội tiết - TK - HH

12/12

BSCK II

Cao cấp

7

Nguyễn Văn Hỷ

15/03/1963

25/12/1998

25/12/1999

Thừa Thiên Huế

UVTV Đảng ủy Bệnh viện, Giám đốc TT CTCH-PTTH, GĐ TT ĐTTYC và QT.

12/12

PGS.TS Y khoa

Cao cấp

8

Bùi Mạnh Hùng

28/01/1966

21/09/2007

21/09/2008

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Bí thư Đảng ủy khối Nội, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

 

12/12

Ths BS

Y khoa

Cao cấp

9

Trần Phương Nam

20/07/1969

26/06/1999

26/06/2000

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, UVTV Đảng ủy cơ sở khối, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng

 

12/12

BSCK II

Sơ cấp

 

 

           

 

11

Hoàng Bách Thảo

30/10/1959

30/06/1997

30/06/1998

Quảng Bình

 

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Trưởng phòng KHTH

 

12/12

BSCK II

Sơ cấp

12

Lê Thị Thủy

16/06/1980

26/04/2006

26/04/2007

Quảng Bình

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM; Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

12/12

Ths KH

 Cao cấp

13

Lê Minh Toàn

18/10/1959

25/08/1998

25/08/1999

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa  Phụ Sản

12/12

TS.BS

Y khoa

Cao cấp

14

Phạm Như Vĩnh Tuyên

01/01/1971

19/11/2003

19/11/2004

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Phó Trưởng khoa Mắt.

12/12

BSCK II

Cao cấp

15

Nguyễn Tựu

12/02/1962

18/06/1994

18/06/1995

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng HCQT

12/12

BSCK II

CN

16

Phạm Nguyên Tường

 

25/09/1972

 

14/12/2006

14/12/2007

 

Thừa Thiên Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy BV, Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở khối Ngoại, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Ung Bướu.

12/12

TS. BS

Y khoa

Cao cấp

17

 

Hồ Anh Bình

 

23/10/1973

14/01/2004

14/01/2005

Quảng Trị

Bí thư chi bộ trực thuộc , Phó khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp.

12/12

TS.BS

Y khoa

Sơ cấp

18

Hồ Khả Chương

02/07/1965

09/09/1987

09/09/1988

Thừa Thiên Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Phó Bí thư chi bộ,

Phó Trưởng phòng TCKT

12/12

CNKT

Sơ cấp

19

Trần Kiêm Hảo

06/10/1970

28/06/2006

28/06/2007

Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi

 

12/12

TS. BS

Y khoa

Cao cấp

20

Nguyễn Thành Huy

16/03/1969

29/03/2005

29/03/2006

Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở khối Cận lâm sàng,

Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

12/12

BSCK II

Cao cấp

21

Hoàng Quốc Khánh

02/9/1963

28/12/1996

28/12/1997

Thừa Thiên Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở khối Tham mưu, Bí thư chi bộ,Phó Trưởng phòng VTTBYTN.

12/12

Ths KH

Sơ cấp

22

Nguyễn Hồng Lợi

22/7/1967

26/01/2000

26/01/2001

Nghệ An

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở khối Liên Chuyên khoa, Bí thư chi bộ,

Trưởng khoa RHM.

12/12

TS. BS

Y khoa

Cao cấp

23

Phan Hải Thanh

17/02/1972

02/10/2009

02/10/2010

Quảng Trị

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Phó khoa Ngoại nhi cc bụng

12/12

TS. BS

Y khoa

Cao cấp

24

Trần Thị Anh Thư

09/04/1966

07/07/2000

07/07/2001

Thừa Thiên Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Phó Bí thư CB, Phó khoa Nội thận - Cơ xương khớp

12/12

BSCK II

Sơ cấp

25

Nguyễn Thanh Xuân

10/9/1982

11/3/2011

11/3/2012

Thừa Thiên Huế

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Bí thư Đoàn

Thanh niên CSHCM Bệnh viện

12/12

Th.s BS

Y khoa

Sơ cấp

2. Danh sách Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 07 đ/c

TT

 

 

Năm sinh

Vào Đảng

Chính thức

Quê quán

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

C.trị

1

Nguyễn Duy Thăng

10/04/1959

17/05/1987

17/05/1988

Thừa Thiên Huế

TUV, Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu

12/12

PGS.TS Y khoa

CN

 

               

3

Phạm Như Hiệp

 

10/8/1965

01/10/1999

01/10/2000

Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy  cơ sở khối Ngoại.

12/12

PGS.TS Y khoa

Cao cấp

4

 

Lê Xuân Cường

 

03/11/1959

16/9/1986

16/9/1987

Thừa Thiên Huế

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn BV, Trưởng khoa Lao.

 

12/12

 

BSCK II

 

Sơ cấp

5

Mai Đình Điểu

11/11/1963

26/04/1991

26/04/1992

Quảng Trị

UVTV Đảng ủy Bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở khối Tham mưu.

12/12

TS.BS

Y khoa

CN

6

Hoàng Thị Lan Hương

11/02/1969

24/11/2003

24/11/2004

Thừa Thiên Huế

UVTV Đảng ủy Bệnh viện, Phó GĐ Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy cơ sở khối Nội, Trưởng khoa Nội tiết - TK - HH

12/12

BSCK II

Cao cấp

7

Nguyễn Tựu

12/02/1962

18/06/1994

18/06/1995

Thừa Thiên Huế

ĐUV Đảng ủy Bệnh viện, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng HCQT

12/12

BSCK II

CN

 

3. Các chức danh

3.1. Bí thư:

TT

 

 

Năm sinh

Vào Đảng

Chính thức

Quê quán

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

C.trị

1

Nguyễn Duy Thăng

10/04/1959

17/05/1987

17/05/1988

Thừa Thiên Huế

TUV, Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu

12/12

PGS.TS Y khoa

CN

3.2. Phó Bí thư:

TT

 

 

Năm sinh

Vào Đảng

Chính thức

Quê quán

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Văn hóa

Chuyên môn

C.trị

 

             

 

1

Phạm Như Hiệp

 

10/8/1965

01/10/1999

01/10/2000

Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy  cơ sở khối Ngoại.

12/12

PGS.TS Y khoa

Cao cấp