Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
082
Tổng số lượt truy cập
02371564

 Công đoàn

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN TW HUẾ

 

1.      Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà Hành chính

2.      Điện thoại: 054.3835205 – Số nội bộ: 533

3.      Email: cdbvtwhue@gmail.com

4.      Tổ chức: Công đoàn cơ sở Bệnh viện TW Huế trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. Công đoàn bệnh viện có 55 Công đoàn bộ phận với trên 2.500 đoàn viên.

5.      Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Nhiệm kỳ

Lãnh đạo

Nhiệm kỳ 1977 - 1980

- Đ/c Nguyễn Tích Ý - Thư ký

Nhiệm kỳ 1980 - 1984

- Đ/c Văn Học Tấn - Thư ký

- Đ/c Trần Xuân Quý - Phó Thư ký

Nhiệm kỳ 1986 - 1988

- Đ/c Nguyễn Lê Lan - Thư ký

- Đ/c Nguyễn Thị Ký - Phó Thư ký

Nhiệm kỳ 1989 - 1990

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Hứa Khôi - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 1991 - 1993

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Tâm - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 1992 - 1994

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Tâm - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 1994 - 1996

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Vũ Dung - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 1996 - 1998

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Vũ Dung - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 1998 - 2000

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Vũ Dung - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2001 - 2003

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch

- Đ/c Trần Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2003 - 2005

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Chủ tịch

- Đ/c Trần Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch

- Đ/c Đào Thị Dừa - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2005 - 2008

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Chủ tịch

- Đ/c Đào Thị Dừa - Phó Chủ tịch

- Đ/c Văn Công Trọng - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2005 - 2008

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Chủ tịch

- Đ/c Đào Thị Dừa - Phó Chủ tịch

- Đ/c Văn Công Trọng - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2008 - 2010

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Chủ tịch

- Đ/c Đào Thị Dừa - Phó Chủ tịch

- Đ/c Lê Xuân Cường - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2010 - 2012

- Đ/c Hoàng Trọng Thông - Chủ tịch

- Đ/c Lê Xuân Cường - Phó Chủ tịch

- Đ/c Hoàng Bách Thảo - Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Đ/c Lê Xuân Cường - Chủ tịch

- Đ/c Hoàng Bách Thảo - Phó Chủ tịch

- Đ/c Dương Anh Quân - Phó Chủ tịch

 

6.      Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017

 


Đ/c Lê Xuân Cường

UV BCH CĐ Y tế Việt Nam - Chủ tịch

Trưởng khoa Lao

Đ/c Hoàng Bách Thảo

Phó Chủ tịch

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Đ/c Dương Anh Quân

Phó Chủ tịch

Q. Trưởng khoa Mắt

Đ/c Hồ Khả Chương

  Ủy viên Ban TV - CN UBKT

Phó Trưởng phòng TCKT

Đ/c Hoàng Thị Lan Hương

Ủy viên Ban TV - Trưởng ban nữ công

TK Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp

 

 

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện TW Huế

nhiệm kỳ 2012-2017


 

1.      Đ/c Đặng Hoàng An – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2.      Đ/c Nguyễn Thị Tân Anh – Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp

3.      Đ/c Trần Văn Lượng – Bác sĩ CKII Trung tâm Huyết học truyền máu

4.      Đ/c Hồ Mẫn Trường Phú – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ bàn tay - Trung tâm CTCH-PTTH

5.      Đ/c Trần Tiến Nam – Trưởng phòng Hành chính quản trị

6.      Đ/c Phan Hải Thanh – Trưởng phòng Quản lý chất lượng

7.      Đ/c Mai Văn Tuấn – Phó Trưởng khoa Vi sinh

8.      Đ/c Phạm Nguyên Tường – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu

9.      Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp

10. Đ/c Trần Tương – Chuyên viên Văn phòng Công đoàn

 

7. Cán bộ chuyên trách:

                        1. Đ/c Trần Tương

                        2. Đ/c Lê Thị Thanh Hà

Một số hình ảnh hoạt động 


Đăng cai tổ chức Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên”

Đoàn Bệnh viện đạt Giải Nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Y tế khu vực miền Trung và đạt Huy chương Vàng Chung kết Hội thi ngành Y tế tế năm 2013.

Tổ chức Giải Bóng bàn trong CBVC Bệnh viện

Tổ chức Giải Bóng đá trong CBVC Bệnh viện

Tổ chức Hội thi Nấu ăn chào mừng ngày 20/10

Tổ chức Hội thi Cắm hoa chào mừng ngày 8/3

Ban chấp hành, Ban nữ công tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8/3

Thăm và tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi

Cán bộ đoàn viên khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu ở tỉnh Đắk Nông và Kon Tum

 

8. Chức năng nhiệm vụ chính của Công đoàn cơ sở Bệnh viện TW Huế

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị; Cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, viên chức.
 • Tổ chức vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 • Phát triển đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

9. Những hoạt động thường niên của Công đoàn cơ sở Bệnh viện TW Huế

 • Tuyên truyền chủ trương chính sách, của Đảng và Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Tuyên truyền vận động đoàn viên ổn định tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức công đoàn, Bệnh viện.
 • Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Giải phóng toàn miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5; Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tết Trung thu.
 • Tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao động viên CBVC hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện.
 • Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC Bệnh viện hằng năm.
 • Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên.
 • Kết hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên CSHCM bệnh viện tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách...
 • Đăng cai tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 • Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

10. Thành tích đã đạt được

 • Huân chương Lao động hạng 3 năm 2012
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
 • Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2009, 2011
 • Cờ thi đua Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2007, năm 2008, năm 2010
 • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm liên tục nhiều năm liền từ năm 2010, 2011, năm 2012, năm 2013
 • Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009, năm 2010, năm 2013, năm 2014
 • Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam.