Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
062
Tổng số lượt truy cập
02371544

 Hội cựu chiến binh

Hội CCB bệnh viện thành lập ngày 22/12/2002:Chủ tịch: đ/c Phạm Xuân Phụng, PCT đ/c Phan Văn Hải. Tổng số hội viên: 74 đ/c.

Hội đã trải qua 3 kỳ Đại hội:
Đại hội lần 1: nhiệm kỳ 2003 - 2007; số hội viên 86, Chủ tịch:đ/c Phạm Xuân Phụng, PCT đ/c Phan Văn Hải.
Đại hội lần 2: nhiệm kỳ 2007 - 2012, số hội viện: 68 đ/c. Ban chấp hành gồm 5 đ/c, Chủ tịch: đ/c Phạm Xuân Phụng, PCT đ/c Phan Văn Hải
Đại hội lần 3: nhiệm kỳ 2012 - 2017 số hội viện: 54 đ/c. Ban chấp hành gồm 5 đ/c, Chủ tịch: đ/c Hoàng Bách Thảo, PCT đ/c Phan Văn Hải