Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
047
Tổng số lượt truy cập
02371633

 Kế hoạch tổng hợp

 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


 

     1. Tên Khoa/Phòng:           Phòng Kế hoạch Tổng hợp

     2. Tên tiếng Anh:              Genneral Planning Department

     3. Điện thoại:    0543.849.185             Email: khthhue@gmail.com

     4. Địa điểm làm việc: 16 Lê Lợi – TP Huế

       5. Lãnh đạo hiện nay:  

- BSCKII Hoàng Bách Thảo - Trưởng phòng

- BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên - Phó trưởng phòng

- ThS.BS Phạm Hữu Trí - Phó trưởng phòng

- ThS.BS Trần Thị Cẩm Tú - Phó trưởng phòng

- BSCKII Bùi Phim - Phó trưởng phòng

 

    6. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

-         Bs. CKII Nguyễn Hứa Khôi (1975 – 1990)

-         Bs Nguyễn Xuân Thuận (1990 – 1994)

-         Bs. CKI Lương Sơn Bá (1994 – 2006)

-         Ths. Bs Văn Công Trọng (2006 – 2013)

7. Cơ cấu tổ chức:

7.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp (tên gọi mới từ năm 1997 sau khi hợp nhất phòng Y vụ và phòng Tổng hợp của Bệnh viện); là một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

7.2 Tình hình nhân lực hiện nay:

25 CBVC:  trong đó 05 Bác sĩ – 14 Đại học – 07  Nhân viên .

7.3 Các bộ phận (tổ):

·        Bộ phận Hành chính- Pháp lý

·        Bộ phận Kế hoạch –Chuyên môn

·        Bộ phận Thống kê tổng hợp

·        Bộ phận Quản lý hồ sơ bệnh án.

Bộ phận hành chính - pháp lý

8. Hoạt động chuyên môn:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, kiểm tra, đánh giá  hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Phối hợp với các đơn vị liêm quan tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường:  Đại học Y Dược, Cao đẳng Y tế…để tổ chức thực hành cho học viên tại bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các trung tâm, khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

5. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Đảm bảo công tác lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

7. Tổ chức công tác tiếp dân và thường trực trong toàn Bệnh viện.

8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xem xét và báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.

9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và Bộ Y tế.

 

Bộ phận Kế hoạch - Chuyên môn

Bộ phận Quản lý hồ sơ bệnh án

Kho hồ sơ bệnh án

Tập huấn Quy chế bệnh viện cho CBVC mới tuyển dụng 2014

Giao ban phòng

9.     Thành tích nổi bật:

-         Bằng khen Bộ Y tế 2006 và 2013

-         Bằng khen Thủ tướng chính phủ: 2008

-         Huân chương Lao động Hạng 3: 2010

10.     Phương hướng phát triển:

-  Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

-  Tiếp tục xây dựng các quy trình và phác đồ điều trị tại các khoa, trung tâm, tiến tới hoàn chỉnh phác đồ điều trị cơ bản trong toàn bệnh viện.

-  Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng và các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các trung tâm, khoa, phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

-  Chuẩn hóa  Bộ phận thống kê tổng hợp, nâng cao năng lực và chuyên nghiệp hóa cán bộ thống kê, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới.

-  Bảo đảm cung cấp số liệu, bệnh án, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án của học viên và công tác điều trị.

-  Giám sát và báo cáo dịch kịp thời. Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát và khống chế dịch nếu dịch xảy ra.

-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức , thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

-  Tiếp tục xây dựng bộ phận quản lý, lưu trử hồ sơ bệnh án thành đơn vị kiểu mẫu của ngành y tế.

-  Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, bảo đảm hoạt động “Đường dây nóng” 24/24g.