Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
054
Tổng số lượt truy cập
02371536

 Tổ chức cán bộ

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

(ORGANIZATION AND PERSONNEL DEPARTMENT)

Số điện thoại nội bộ: 106

 

 

I. Lãnh đạo phòng:

 

  ThS Nguyễn Văn Anh

Trưởng phòng

 

 

ThS.BS Đặng Hoàng An

Phó Trưởng phòng

ThS Trần Thị Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

                                     

II. Cơ cấu tổ chức:


- Nhân lực: 8 người

Trong đó: 01 Bác sĩ (Ths.BS), 02 Thạc sĩ khác, 04 đại học, 01 trung cấp