Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
046
Tổng số lượt truy cập
02371642

 Quản lý chất lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1. Tên Khoa/ Phòng: Phòng Quản lý chất lượng

2. Điện thoại:       504                                Email: qlclbvtwhue@gmail.com

3. Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng Phòng

 

TS.BS Phan Hải Thanh

Phó Trưởng Phòng

 

ThS. BS Nguyễn Thanh Xuân

 

4. Lãnh đạo đơn vị qua các nhiệm kỳ:

Từ  8/2014 đến nay: TS Phan Hải Thanh

5. Cơ cấu tổ chức:

5.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

Phòng Quản lý chất lượng (QLCL) được thành lập theo Quyết định số 424/QĐ-BVH ngày 12/8/2014 của GS. Giám đốc Bệnh viện; là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

5.2 Tình hình nhân lực hiện nay:

          Nhân sự gồm: 09 nhân viên trong đó có 01 Tiến sĩ, 05 thạc sĩ (01 đang học NCS), 01 bác sĩ, 1 dược sĩ và 01 kỹ sư. Tất cả đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được tham gia các khóa đào tạo về quản lý chất lượng Bệnh viện, an toàn người bệnh...do Bộ Y tế phối hợp với Jica và dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực y tế tổ chức.

 

5.3 Các bộ phận ( tổ) :

- Tổ Quản lý chất lượng điều trị:

- Tổ Quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh:

- Tổ An toàn Y tế và Quản lý rủi ro:

- Tổ Kiểm soát Nhiễm Khuẩn và An toàn môi trường:

- Tổ Truyền thông-thông tin y tế và giải quyết sự cố:

6. Hoạt động chuyên môn:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện;

 

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

 

h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

k) Quản lý website của Bệnh viện.

7. Hoạt động đoàn thể:

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Phòng Quản lý chất lượng còn tham gia hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Công đoàn tổ chức,  cũng như các hoạt động của Đoàn thanh niên.

 

Đặc biệt trong năm 2015, Phòng QLCL đã liên quân với phòng TCKT và Trung tâm đào tạo và đã giành giải nhất Giải bóng đá cán bộ viên chức BVTW Huế

 

Tham gia Đoàn thanh niên của Bệnh viện thi giải “ Tuyên truyền những ca khúc cách mạng” do Tỉnh đoàn tổ chức và đã đạt giải khuyến khích.

 

 

8. Phương hướng phát triển:

-  Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

-  Phối hợp với Phòng KHTH  và các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các trung tâm, khoa, phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá thường kỳ bệnh viện vệ sinh tất cả các khoa/phòng/ trung tâm trong toàn viện.

-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức , thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Tổ chức đào các các khóa An toàn người bệnh và Quản lý chất lượng cho cán bộ y tế Bệnh viện và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

- Phát triển mạng lưới quản lý chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ; phát huy vai trò cộng tác viên mạng lưới quản lý chất lượng.