Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
059
Tổng số lượt truy cập
02371541

 Điều dưỡng

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

 

1. Tên Phòng:     PHÒNG ĐIỀU ĐƯỠNG
                              Nursing Department

2. Điện thoại:         054 3.822325 - 598      Email: dieuduongbvtwhue@gmail.com
3. Lãnh đạo hiện nay:

  Trưởng Phòng  
   
  ĐDCKI. Phan Cảnh Chương  
  Phó Trưởng Phòng  
ĐDCKI. Cao Thị Thẩm CN. Nguyễn Công Thành ĐDCKI. Lê Thị Hằng


                                                                                             
                            
4. Lãnh đạo đơn vị qua các nhiệm kỳ:
- 1990 - 1995:         CS. Hoàng Ngọc Đức
- 1995 - 2008:         CS. Nguyễn Văn Tâm
- 2008 đến nay:     ĐDCKI. Phan Cảnh Chương
5. Cơ cấu tổ chức:
5.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

Phòng Điều dưỡng được thành lập tháng 10/1990, là một trong những phòng tham mưu, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc (có 01 Phó Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), tổ chức điều hành toàn bộ ĐD/HS/KTV và hoạt động chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện.
5.2 Tình hình nhân lực hiện nay: Có 05 thành viên (01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng)
6. Hoạt động chuyên môn:
6.1. Quản lý - chăm sóc người bệnh:

- Hệ thống quản lý điều dưỡng trong toàn bệnh viện được duy trì và phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ theo qui định.
- Thiết lập biểu đồ tình hình sử dụng giường bệnh hàng tuần. Điều động nhân lực kịp thời hỗ trợ cho các khoa khi có yêu cầu.
- Triển khai hoạt động hướng dẫn tư vấn GDSK tại các khoa lâm sàng.
 


 - Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác CSNB.
- Tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện 01 lần/tháng. Ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề nghị của người bệnh - thân nhân người bệnh, báo cáo và tham mưu với Ban giám đốc để kịp thời giải quyết.
 


- Chủ trì giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tuần, có tham gia của lãnh đạo các phòng ban chức năng khi cần thiết. Thông tin, giải quyết và nhận phản hồi kịp thời kiến nghị của các khoa phòng; điều chỉnh, thống nhất các hoạt động theo yêu cầu trong thời gian tiếp theo.
 


6.2. Hoạt động đào tạo:
- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục hàng năm cho ĐD/HS/KTV trong toàn bệnh viện
 


- Đào tạo chỉ đạo tuyến các bệnh viện khu vực miền Trung Tây nguyên, tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên ĐD/HS/KTV trường ĐHYD Huế, CĐYT Huế…
 


6.3. Nghiên cứu khoa học
-Tổ chức hội thảo khoa học Điều dưỡng khu vực miền trung mở rộng định kỳ 2 năm 1 lần   
 


6.4. Hợp tác Quốc tế
- Hợp tác với Dự án tăng cường nguồn nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh của tổ chức JICA - Nhật Bản và Cục QL KCB - Bộ Y tế
 


- Phối hợp với tổ chức SAMARITA(Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo cấp cứu dành cho Điều dưỡng
- Phối hợp với Dự án Tăng cường nguồn nhân lực cho Điều dưỡng VN và Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) Úc tổ chức các Lớp đào tạo giảng viên hướng dẫn lâm sàng tại BVTW Huế, ĐHYD Huế, ĐHKTYTTW II Đà Nẵng, CĐYT Huế.
- Phối hợp với Tổ chức Medrix tổ chức lớp Quản lý lãnh đạo Điều dưỡng.

 


Hoạt động khác
- Tổ chức thi Điều dưỡng giỏi BVTW Huế định kỳ 2 năm 1 lần.


 
- Phối hợp với Khoa Dinh dưỡng tổ chức tư vấn dinh dưỡng tại các Khoa lâm sàng.
- Phân tích thực trạng quản lý, sử dụng thuốc, VTTH của các khoa LS, kiến nghị các giải pháp nhằm tránh thất thoát, nhầm lẫn thuốc, quản lý và sử dụng VTTH đúng qui định.
- Phối hợp với Phòng KHTH, Bảo vệ tiếp nhận và tổ chức phân các xuất ăn, quà của các tổ chức từ thiện đến người bệnh nghèo tại các khoa…

7. Thành tích nổi bật:
- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm liên tiếp
- Bằng khen cấp Bộ: năm 2006, 2008, 2013
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: năm 2010

8. Phương hướng phát triển:
1. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.
2. Tổ chức huấn luyện đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.
3. Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng năng động, hoạt bát và chuyên nghiệp.
4. Xây dựng lộ trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, đổi mới phương thức quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng các dịch vụ y tế, có được bộ công cụ để giám sát và đánh giá thường quy các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh.
5. Nâng cao lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.
6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
7. Phối hợp tốt các phòng ban chức năng, Khoa, Trung tâm, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo bệnh vện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.
8. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động CSNB tại các khoa, cải cách công tác hành chính, chuẩn hóa các quy trình làm việc.
9. Mở rộng Đề án Tư vấn GDSK cho người bệnh và quy trình báo cao sự cố y khoa trong toàn bệnh viện. Thực hiện tư vấn GDSK cho người bệnh một cách thường quy và chuyên nghiệp.
10. Mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu của bệnh viện và tạo điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.