Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
049
Tổng số lượt truy cập
02371608

 Tài chính kế toán

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

1.     Phòng Tài chính Kế toán - Điện thoại: 054.822325-157                                   

2.     Địa điểm làm việc: 16 Lê Lợi - TP Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

3.     Lãnh đạo hiện nay:

- CNKT Hồ Khả Chương : Phụ trách phòng

- CNKT Lương Bảo Tiến: Phó trưởng phòng

- Trương Đình Thưởng: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng TCKT-TTĐTTYC&QT

- CNKT Trương Nhật Tân: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng TCKT-BVTW Huế CS2

- CN Lê Minh: Phó trưởng phòng

4.     Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

-         Đ/c Nguyễn Lê Lan          : Trưởng phòng TCKT từ năm 1975 đến năm 1989

-         Đ/c Hoàng Kinh Thương : Quyền Trưởng phòng TCKT từ năm 1990  đến năm 1997

-         Đ/c Trương Xuân Dũng   : Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT từ năm 1997 đến 2017; 

Phó Giám đốc TTĐTTYC & Quốc tế từ 2014 đến 2017

Đ/c Hồ Khả chương : Phụ trách phòng từ  năm 2017 đến nay

  .                                                                        

 

5.     Cơ cấu tổ chức:

5.1  Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

-         Từ năm 1975 khi tiếp quản là bộ phận kế toán tài vụ gồm có 11 CBVC.

-         Từ năm 1990 hình thành và phát triển phòng Tài Chính Kế Toán gồm có 27 CBVC và hiện nay là 114 CBVC.

-         Bao gồm các chuyên ngành:

+ Tài chính Kế toán

+ Tài chính Công nghiệp

+ Tài chính Kinh tế

+ Tài chính Ngân hàng

+ Tài chính Sự nghiệp

+ Tài chính XDCB

+ Tài chính Doanh nghiệp

5.2  Tình hình nhân lực hiện nay:

5.3  Cấu bộ máy: Chính quyền và các tố chức đoàn thể:

5.3.1. Chính quyền:

     5.3.2. Chi bộ TCKT: gồm 26 đồng chí

          - Bí thư:                Đ/c Trương Xuân Dũng

          - Phó Bí thư:         Đ/c Hồ Khả Chương

     5.3.3. Công đoàn bộ phận:        gồm 05 đồng chí

          - Chủ tịch:            Đ/c Trương Đình Thưởng

          - Phó chủ tịch:      Đ/c Đặng Xuân Hùng

     5.3.4. Đoàn thanh niên: gồm 05 đồng chí

          - Bí thư:                Đ/c Hoàng Quốc Việt Cường

          - Phó bí thư:         Đ/c Trần Thị Loát

6.     Hoạt động chuyên môn:

 

7.     Thành tích nổi bật

                  

 

TT

Hình thức khen thưởng

Cấp khen thưởng

Số quyết định

Ngày, tháng

Huân Chương Lao động Hạng III

1

Huân chương lao động hạng III

Chủ tịch nước

163/QĐ-CTN

09/01/2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1

Bằng khen (có nhiều thành tích trong công tác 2007-2009)

Thủ tướng

Chính Phủ

1922/QĐ-TTg

21/10/2010

Bằng khen cấp Bộ

1

Bằng khen (thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch)

Bộ Y tế

630/QĐ-BYT

23/2/2006

2

Bằng khen (thực hiện nhiệm vụ kế hoạch)

Bộ Y tế

371/QĐ-BYT

18/02/2005

Bằng khen BCH TW Đoàn TNCS HCM

1

Bằng khen (đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thiếu Nhi năm 2010)

BCH TW ĐTNCSHCM

624/TWĐTN

 

21/12/2010

 

Tập thể lao động xuất sắc các năm

1

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Bộ Y tế

954/QĐ-BYT

25/3/2013

2

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012

Bộ Y tế

1423/QĐ-BYT

02/5/2012

3

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Bộ Y tế

1423/QĐ-BYT

02/5/2012

4

Tập thể lao động xuất sắc năm 2010

Bộ Y tế

1736/QĐ-BYT

24/05/2010

5

Tập thể lao động xuất sắc năm 2009

Bộ Y tế

2121/QĐ-BYT

24/06/2011

6

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

Bộ Y Tế

2345/QĐ-BYT

30/6/2009

7

Tập thể lao động xuất sắc năm 2007

Bộ Y Tế

2329/QĐ-BYT

30/6/2008

8

Tập thể lao động xuất sắc năm 2004

Bộ Y Tế

700/QĐ-BYT

18/3/2005

9

Tập thể lao động xuất sắc năm 2003

Bộ Y Tế

1199/QĐ-BYT

06/4/2004

Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Bằng khen (đã thực hiện chế độ chính sách BHXH,BHYT,BHTN năm 2014)

BHXH tỉnh TTH

02/QĐ-BHXH

19/01/2014

Giấy khen của Tổng cục Thuế Việt Nam

1

Giấy khen (đã có thành tích thực hiện tốt chính sách Pháp luật Thuế năm 2014)

Tổng cục Thuế

664/QĐ-TCT

07/4/2015

 

8.     Phương châm hoạt động: