Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
042
Tổng số lượt truy cập
02371522

 Bảo vệ

 

    PHÒNG BẢO VỆ  

 

 

 

 

 

1. Tên khoa/phòng : Phòng Bảo vệ Bệnh viện TW Huế.

2. Điện thoại: Nội bộ 606.

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng: Tầng 2 khu vực Hội trường giao ban Điều trị; Công đoàn, Điều dưỡng 16 Lê Lợi – Huế.

4. Lãnh đạo hiện nay

 

  Trưởng phòng  
   
  CN Phan Văn Hải  
  Phó trưởng phòng  
 
CN Nguyễn Hải Bình   Nguyễn Thành Vinh

 

 

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

-         Ông: Võ Hữu: Nguyên  trưởng phòng Bảo vệ từ năm 1986 – 1994

-         Ông: Phan Văn Hải: Trưởng phòng Bảo vệ từ năm 1994 đến nay.

6. Cơ cấu tổ chức:

 

6.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị.

          -  Tháng 8/1986, sau khi Học viện Y Huế tách ra thành 2 đơn vị: Bệnh viện TW Huế và Trường Đại học Y Huế. Phòng Bảo vệ Bệnh viện TW Huế chính thức thành lập.

          - CBVC từ thời điểm có quyết định thành lập là 15 đồng chí, đến nay đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, cũng như đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: Bảo vệ tài sản kho tàng và an ninh trật tự an toàn cơ quan; đảm bảo an toàn cơ quan về công tác phòng cháy chữa cháy; thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay: Gồm 51 CBVC.

          - 1 đ.c Trưởng phòng chịu trách nhiệm chung các hoạt động.

          - 1 đ/c Phó trưởng phòng: Phụ trách công tác PCCC.

          - 1 đ/c Phó trưởng phòng : Phụ trách công tác Quân sự - Tự vệ.

          - 1 đ/c làm công tác hành chính.

          - 2 tổ bảo vệ gồm 47 đ/c được phân thành 2 tổ trực 24/24.

6.3. Các bộ phận.

          - Bộ phận hành chính

          - Tổ bảo vệ: 1

          - Tổ bảo vệ: 2

7. Hoạt động chuyên môn.

          - Bảo vệ tốt tài sản kho tàng và an ninh trật tự an toàn cơ quan

          - Đảm bảo an toàn cơ quan về công tác phòng cháy chữa cháy.

          - Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng

 

 

8. Thành tích nổi bật:

          - Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua về nhiệm vụ Quốc phòng 5 năm 1995 – 2000.

          - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ thi đua phong trào” TDBVAN Tổ quốc” năm 2012 và năm 2014.

          - Bộ Công an tặng cờ thi đua phong trào” TDBVAN Tổ quốc” năm 2013.

          -  Bộ Công an tặng băng khen 10 năm thực hiện Luật PCCC.

          - Bộ Công an tặng bằng khen 5 năm thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp 2008 – 2013.

          - Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cấp bộ 9 năm liên tục 2006 – 2014.

9. Phương hướng phát triển

- Hoàn thiện và thực hiện quy trình công tác đối với nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ ở từng vị trí, khu vực được phân công, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo an toàn  về phòng, chống cháy nổ; tiêu chí về ANTT. Chủ động triển khai các phương án và biện pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện đạt hiệu quả cao hơn.  

- Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, kết hợp với rèn luyện về thái độ, tác phong, quan hệ giao tiếp và trách nhiệm công tác cho nhân viên bảo vệ. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác bảo vệ.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác quân sự - tự vệ.  

- Tiếp tục gửi nhân viên bảo vệ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức.