Tiếng việt English
Lễ công bố Quyết định Giám đốc Bệnh viện TW HUẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN
Một số hoạt động của Thủ Tướng tại bệnh viện
Đảng Bộ Bệnh Viện TW Huế
Số người đang trực tuyến
028
Tổng số lượt truy cập
02371507

 ĐV văn thư

 ĐƠN VỊ VĂN THƯ 

 

 

1/ Lãnh đạo đơn vị:

- Trưởng Đơn vị:      CNKT Tôn Thất Điệp

- Phó trưởng đơn vị: CNAV Tống Thị Vân Anh

 

2/ Đặc điểm và tình hình nhân lực:

- Đơn vị Văn thư được thành lập theo Quyết định ngày 06/01/2010 của Giám đốc Bệnh viện.

- Tổng số CBVC: 5

- Trong đó:     03 cán bộ trình độ đại học

                       02  cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp                  

 

3/ Hoạt động chuyên môn:

- Đơn vị Văn thư là bộ phận trực tiếp phục vụ Ban giám đốc

- Giao dịch, đón tiếp hướng dẫn khách trong nước và nước ngoài 

- Phân phối báo chí, tài liệu, thư từ, bưu phẩm, bưu kiện đến Ban giám đốc và các khoa, phòng, trung tâm toàn viện

- Tiếp nhận, chuyển giao, sao gửi công văn đúng quy định, nhanh, chính xác đảm bảo độ khẩn, mật và quản lý lưu trữ công văn hàng ngày

- Theo dõi kiểm tra, đóng dấu các loại văn bản

- Phục vụ giao ban hành tuần, các buổi hội thảo, hội nghị  tổng kết của Bệnh viện